The names of all directors of the Company's subsidiaries undertakings (as defined in Section 253 of the Companies Act, 2016) during the period from 1 April, the date of the report of the Directors of the Company for the financial year ended 31 March, are set out below: -


 1. Abdul Rashid bin Mohd Azis, Datu
 2. Abdul Razak Tready, Datu
 3. Abdul Khudus bin Mohd Naaim
 4. Ab Aziz bin Yunus
 5. Adnan bin Shamsuddin, Dato'
 6. Ahmad bin Ibrahim, Dato'
 7. Ahmad Faizel bin Abdul Karim, Dato' (Resigned on 6 July 2020)
 8. Ahmad Sujaie bin Nanyan
 9. Ali bin Khamis
 10. Asmi binti Andi Yakin
 11. Azizan bin Mohd Noor
 12. Azmi bin Bujang
 13. Bazlan bin Osman, Datuk
 14. Che Norudin bin Che Alli
 15. Dzakwan bin Mansori
 16. Fadzil bin Azaha
 17. Irman bin Abdul Shukor
 18. Ishak bin Mokhtar, Dato'
 19. Jasmin bt Hood
 20. Lee San Yee
 21. Mahbob bin Abdullah
 22. Mahmud bin Ibrahim
 23. Mazlan bin Daud
 24. Mohd Adizuraimin Mohd Affandi
 25. Mohamad Jamil bin Zolkifly
 26. Mohd Rizal bin Mat Nor (Resigned on 9 June 2020)
 27. Mohd Yusof bin Pandak Yatim
 28. Moses Murray
 29. Muhammad Fadzlilah bin Abdul Ra’far
 30. Muhammad Ramli
 31. Nazaruddin bin Mohd Hadri
 32. Nik Mahmood bin Nik Hassan
 33. Rezal Zain bin Abdul Rashid
 34. Roshayati bin Basir, Dr.
 35. Roslan bin Hamir, Dato'
 36. Rosley bin Kusip
 37. Rozana Zeti binti Basir
 38. Yahya bin Ibrahim (Alternate Director to Dato' Ahmad bin Ibrahim)